Bảo Tàng Tiền Giang

Bảo Tàng Tiền Giang có nhiều khu trưng bày những hình ảnh, hiện vật về những nền văn hóa cổ, những cuộc kháng chiến, văn minh miệt vườn và văn hóa phi vật thể. ...