Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu huyện? Danh sách đầy đủ các huyện ở Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu huyện xã? Ngoài ra các đơn vị hành chính chi tiết tại Tiền Giang bao gồm có những gì? Bài viết này sẽ đưa ra những số liệu thống kê chính xác theo Tổng cục thống kê và Kênh thông tin chính phủ của tỉnh Tiền Giang.

Tỉnh Tiền Giang là một trong những tỉnh có tuổi đời trẻ ở phía miền Tây. Nó chỉ hình thành chính thức vào sau năm 1976, sau khi đã sáp nhập Mỹ Tho, Gò Công và một số huyện xã lại cùng nhau.

Tỉnh Tiền Giang là 1 trong 9 vùng kinh tế trọng điểm ở phía Nam, đây cũng là vùng đất có nền kinh tế rất phát triển so với các vùng ĐBSCL khác. Tuy nhiên trọng điểm kinh tế Tiền Giang hơn phân nửa thì vẫn là nông nghiệp, tỷ trọng du lịch và công nghiệp cũng chiếm phần cao nhưng chưa bằng.

Tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu huyện? danh sách đầy đủ các huyện ở Tiền Giang

các huyện ở Tiền GiangTỉnh Tiền Giang có bao nhiêu huyện xã? là thắc mắc của rất nhiều bạn đang muốn khám phá về vùng đất này. Cùng mình tìm hiểu rõ nhé!

Tiền Giang có một thành phố, hai thị xã và tám huyện. Trong đó có 172 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 7 thị trấn, 22 phường và 143 xã (Theo thống kê của Tổng cục Việt Nam).

 1. Thành phố Mỹ Tho
 2. Thị xã Gò Công
 3. Thị xã Cai Lậy
 4. Huyện Tân Phước
 5. Huyện Cai Lậy
 6. Huyện Cái Bè
 7. Huyện Chợ Gạo
 8. Huyện Châu Thành
 9. Huyện Gò Công Đông
 10. Huyện Gò Công Tây
 11. Huyện Tân Phú Đông

Diện tích là 2.510,5 km2. Dân số Tiền Giang là 1.764.185 người (vào năm 2019) đứng vị trí thứ 14 về dân số ở Việt Nam. GRDP năm 2019 là 100.192 tỉ đồng.

Hiện nay thì tỉnh Tiền Giang có biên giới biển giáp với biển Đông. Hơn nữa nó có biên giới đường bộ giáp với 5 tỉnh thành đó là TP. Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre và Vĩnh Long.

Thành phố Mỹ Tho

Dân số là 225.398 người với diện tích là 81,54 km2.

Thành phố Mỹ Tho có tổng 11 phường và 6 xã.

 1. Phường 5
 2. Phường 4
 3. Phường 7
 4. Phường 3
 5. Phường 1
 6. Phường 2
 7. Phường 8
 8. Phường 6
 9. Phường 9
 10. Phường 10
 11. Phường Tân Long
 12. Xã Phước Thạnh
 13. Xã Mỹ Phong
 14. Xã Trung An
 15. Xã Tân Mỹ Chánh
 16. Xã Đạo Thạnh
 17. Xã Thới Sơn

Thị xã Gò Công

Dân số là 98.958 người với diện tích là 101,99 km2.

Thị xã Gò Công có tổng 5 phường và 7 xã.

 1. Phường 3
 2. Phường 2
 3. Phường 4
 4. Phường 1
 5. Phường 5
 6. Xã Long Chánh
 7. Xã Long Thuận
 8. Xã Long Hưng
 9. Xã Long Hòa
 10. Xã Bình Xuân
 11. Xã Bình Đông
 12. Xã Tân Trung

Thị xã Cai Lậy

Dân số là 123.775 người với diện tích là 140,19 km2.

Thị xã Cai Lậy có tổng 6 phường và 10 xã.

 1. Phường 1
 2. Phường 2
 3. Phường 3
 4. Phường 4
 5. Phường 5
 6. Xã Mỹ Phước Tây
 7. Xã Mỹ Hạnh Đông
 8. Xã Mỹ Hạnh Trung
 9. Xã Tân Hội
 10. Xã Tân Bình
 11. Xã Tân Phú
 12. Phường Nhị Mỹ
 13. Xã Phú Quý
 14. Xã Thanh Hòa
 15. Xã Nhị Quý
 16. Xã Long Khánh

Huyện Tân Phước

Dân số là 57.561 người và diện tích là 333,22 km2.

Huyện Tân Phước có tổng 1 thị trấn và 11 xã.

 1. Thị trấn Mỹ Phước
 2. Xã Phú Mỹ
 3. Xã Thạnh Tân
 4. Xã  Hưng Thạnh
 5. Xã Thạnh Hoà
 6. Xã Tân Hòa Đông
 7. Xã Tân Hòa Thành
 8. Xã Thạnh Mỹ
 9. Xã Tân Lập 2
 10. Xã Tân Hòa Tây
 11. Xã Tân Lập 1
 12. Xã Phước Lập

Huyện Cái Bè

các huyện ở Tiền GiangDân số là 291.627 người với diện tích là 420,9 km2.

Huyện Cái Bè có 1 thị trấn và 24 xã.

 1. Thị trấn Cái Bè
 2. Xã Hậu Mỹ Bắc A
 3. Xã Hậu Mỹ Bắc B
 4. Xã Mỹ Trung
 5. Xã Hậu Mỹ Phú
 6. Xã Hậu Mỹ Trinh
 7. Xã Mỹ Lợi B
 8. Xã Mỹ Tân
 9. Xã Thiện Trung
 10. Xã Mỹ Hội
 11. Xã An Cư
 12. Xã Hậu Thành
 13. Xã Mỹ Lợi A
 14. Xã Hòa Khánh
 15. Xã Thiện Trí
 16. Xã Mỹ Đức Tây
 17. Xã Mỹ Đức Đông
 18. Xã Đông Hòa Hiệp
 19. Xã An Thái Đông
 20. Xã Tân Thanh
 21. Xã Mỹ Lương
 22. Xã Tân Hưng
 23. Xã An Hữu
 24. Xã An Thái Trung
 25. Xã Hòa Hưng

Huyện Cai Lậy

Dân số là 242.757 người với diện tích là 295 km2.

Huyện Cai Lậy có tổng 16 xã.

 1. Xã Thạnh Lộc
 2. Xã Mỹ Thành Bắc
 3. Xã Phú Nhuận
 4. Xã Mỹ Thành Nam
 5. Xã Phú Cường
 6. Xã Bình Phú
 7. Xã Cẩm Sơn
 8. Xã Phú An
 9. Xã Mỹ Long
 10. Xã Long Tiên
 11. Xã Hiệp Đức
 12. Xã Long Trung
 13. Xã Hội Xuân
 14. Xã Tân Bình
 15. Xã Tam Phong
 16. Xã Ngũ Hiệp

Huyện Châu Thành

Dân số là 265.112 người với diện tích là 229,91 km2.

Huyện Châu Thành có tổng 1 thị trấn và 22 xã.

 1. Thị trấn Tân Hiệp
 2. Xã Tân Hội Đông
 3. Xã Tân Hương
 4. Xã Tân Lý Tây
 5. Xã Tân Lý Đông
 6. Xã Thân Cửu Nghĩa
 7. Xã Tam Hiệp
 8. Xã Điềm Hy
 9. Xã Nhị Bình
 10. Xã Dưỡng Điềm
 11. Xã Long Định
 12. Xã Đông Hòa
 13. Xã Hữu Đạo
 14. Xã Long Hưng
 15. Xã Long An
 16. Xã Bình Đức
 17. Xã Thạnh Phú
 18. Xã Vĩnh Kim
 19. Xã Bàn Long
 20. Xã Bình Trưng
 21. Xã Song Thuận
 22. Xã Kim Sơn
 23. Xã Phú Phong

Huyện Chợ Gạo

Dân số là 186.803 người với diện tích là 229,43 km2.

Huyện Chợ Gạo có tổng 1 thị trấn và 18 xã.

 1. Thị trấn Chợ Gạo
 2. Xã Trung Hòa
 3. Xã Hòa Tịnh
 4. Xã Mỹ Tịnh An
 5. Xã Tân Bình Thạnh
 6. Xã Thanh Bình
 7. Xã Lương Hòa Lạc
 8. Xã Phú Kiệt
 9. Xã Quơn Long
 10. Xã Bình Phục Nhứt
 11. Xã Đăng Hưng Phước
 12. Xã Tân Thuận Bình
 13. Xã Xuân Đông
 14. Xã Bình Ninh
 15. Xã Long Bình Điền
 16. Xã An Thạnh Thủy
 17. Xã Song Bình
 18. Xã Hòa Định
 19. Xã Bình Phan

Huyện Gò Công Tây

Dân số là 131.252 người với diện tích là 180,17 km2.

Huyện Gò Công Tây có tổng 1 thị trấn và 12 xã.

 1. Thị trấn Vĩnh Bình
 2. Xã Đồng Sơn
 3. Xã Bình Nhì
 4. Xã Đồng Thạnh
 5. Xã Thành Công
 6. Xã Bình Phú
 7. Xã Yên Luông
 8. Xã Thạnh Nhựt
 9. Xã Thạnh Trị
 10. Xã Long Bình
 11. Xã Bình Tân
 12. Xã Vĩnh Hựu
 13. Xã Long Vĩnh

Huyện Gò Công Đông

Dân số là 142.797 người với diện tích là 267,68 km2.

Huyện Gò Công Đông có tổng 2 thị trấn và 11 xã.

 1. Thị trấn Tân Hòa
 2. Xã Tăng Hòa
 3. Xã Tân Tây
 4. Xã Gia Thuận
 5. Thị trấn Vàm Láng
 6. Xã Tân Thành
 7. Xã Kiểng Phước
 8. Xã Tân Điền
 9. Xã Bình Ân
 10. Xã Tân Đông
 11. Xã Bình Nghị
 12. Xã Phước Trung
 13. Xã Tân Phước

Huyện Tân Phú Đông

Dân số là 42.926 người với diện tích là 222,11 km2.

Huyện Tân Phú Đông có tổng 6 xã.

 1. Xã Tân Thới
 2. Xã Tân Thạnh
 3. Xã Phú Đông
 4. Xã Tân Phú
 5. Xã Phú Thạnh
 6. Xã Phú Tân

Tổng kết

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc về vấn đề tỉnh Tiền Giang có bao nhiêu huyện cho mọi người. Mong bài viết mang lại nhiều hữu ích cho các bạn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply